W dniach od 20 do 23 lutego, przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. dr Paweł Synoś, kapłan diecezji rzeszowskiej, wikariusz Biskupi ds. duchowieństwa diecezjalnego. Myślą przewodnią przeżywanych rekolekcji były słowa zaczerpnięte z I Listu św. Pawła do Koryntian : „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!”(1 Kor 1,26).Czytaj dalej

Dnia 28 stycznia członkowie Stowarzyszenia “Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych” zjednoczyli się w duchu wspólnoty podczas wyjątkowego wydarzenia w Krakowskim Seminarium Duchownym. Rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy Świętej, która była nie tylko źródłem duchowej siły, ale również okazją do wspólnego modlitewnego przeżycia. Klerycy rocznika Propedeutycznego zorganizowali następnie barwne przedstawienie jasełkowe,Czytaj dalej