Sticky

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Czytaj dalej

Święta Matka Teresa z Kalkuty, kończąc rozmowę z uśmiechem na twarzy, często dawała swoją wizytówkę. Na karteczce nie było adresu e-mail, numeru telefonu, a jedynie następujące słowa jako wezwanie do samodzielnej refleksji: „owocem milczenia jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, owocem służbyCzytaj dalej

Trójca Święta, Najświętsza, Przenajświętsza: Ojciec, Syn i Duch Święty. Codziennie wzywamy tak Boga w modlitwie, poczynając od znaku krzyża. Ale jak to zrozumieć? Trzeba to powiedzieć od razu: w pełni się nie da – tu i teraz, w tym życiu. Wierzymy, że w wieczności będzie inaczej. To jednak nie zwalniaCzytaj dalej

Dnia 28 maja 2022 roku w Katedrze na Wawelu oraz w Katedrze w Bielsku-Białym arcybiskup Marek Jędraszewski oraz biskup Roman Pindel udzielili diakonom święceń prezbiteratu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia oraz przeczytania relacji na stronach internetowych: Archidiecezja Krakowska Diecezja Bielsko-ŻywieckaCzytaj dalej

Do naszego rozwoju potrzebujemy relacji, stworzeni jesteśmy bowiem na podobieństwo Boga, który jest Wspólnotą Trzech miłujących się Osób. Być człowiekiem spełnionym oznacza być człowiekiem żyjącym we wspólnocie, tworzącym relacje – te zaś potrzebują czasu i wytrwałości, o co dzisiaj coraz ciężej. Pragniemy miłości, lecz niekiedy nie dajemy czasu na jejCzytaj dalej