Oczekiwanie – ciągle na coś lub kogoś czekamy. Teraz przygotowujemy się do Bożego Narodzenia.
I Czytanie: Jr 33,14-16
Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: “Pan naszą sprawiedliwością”.
Psalm: Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14
II czytanie: 1 Tes 3,12-4,2
Ewangelia: Łk 21,25-28.34-36

 
 

Stanisław Augustynek