Król, koronacja, wojsko i terytorium królestwa?Czy taki obraz Chrystusa jest właściwy?
I Czytanie: Dn 7,13-14
Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Psalm: Ps 93,1.2.5
II czytanie: Ap 1,5-8
Ewangelia: J 18,33b-37