We wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny naszą wspólnotę seminaryjną odwiedził ksiądz Rafał Buzała, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej. Odprawił Mszę świętą i podzielił się świadectwem swojej pracy z młodzieżą. Podkreślał, że Bóg jest hojnym dawcą i w duszpasterstwie liczy się hojność. Błogosławiona Karolina nie bała się zaryzykować i wytrwale dążyła do celu. Jest dla nas nie tylko przewodniczą w drodze do czystości, ale przede wszystkim wzorem pracowitości i męstwa. Zadaniem kapłanów jest poszukiwanie młodych ludzi, którzy często znajdują się na obrzeżach. Nie należy się poddawać w przeciwnościach, tylko zaufać Panu Bogu i każdy „projekt” doprowadzić do końca. Jesteśmy wdzięczni Księdzu Rafałowi za wspólny czas modlitwy!