W ciągu dnia słyszymy tysiące dźwięków. Rozpiętość ludzkiego słuchu wynosi od 20 do 20000 herców, zatem jesteśmy w stanie rozróżnić około 400000 tonów.
Czy zwracamy na nie uwagę? Rozpoczął się Wielki Post, może warto popracować nad swoją uważnością i spostrzegawczością słuchową. Zacznijmy od odtworzenia codziennej audioteki i uporządkowania własnej playlisty. Czy znajdzie się tam miejsce na Top Hit?

Nie przypadkiem Bóg przemówił do nas za pomocą Słowa, które później stało się Ciałem. Nasz Mistrz z Nazaretu swoim życiem na ziemi wielokrotnie przypominał, że:

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”

wskazując jednocześnie na Słowo, jako najpiękniejszy dar umożliwiający owocną komunikację. Pojawiają się pytania do przemyślenia: Jak korzystamy dzisiaj z tego daru? Czy nasze spotkania nie opierają się na komunikacji za pomocą słowa prymitywnego, jałowego? A może wokół nas słyszymy zbyt wiele słów rzucanych na wiatr? A może tylko słyszymy słowa, a nie chcemy ich usłyszeć? Niezależnie od naszych odpowiedzi na postawione pytania, Bóg daje nam kolejną szansę na zmianę, jednak to od nas zależy, jak zadbamy o codzienne słuchanie, czy Słowo Chrystusa zamieszka w nas obficie
z całym swym bogactwem? (por. Kol 3,16).

Klerycy chcą pomóc wszystkim młodym wiekiem i duchem pomóc usłyszeć Najważniejszy Głos, który jest top hitem od ponad 2000 lat! Rozpoczynają biblijną top listę od pierwszego marca. Od poniedziałku do soboty od godziny 6:00 na platformie Spotify będzie można usłyszeć codzienną dawkę Bożego Słowa. Komentarze do Ewangelii z dnia będą przygotowywane przez alumnów z różnych lat formacji, dedykowane ludziom młodym, którzy doświadczyli już w swoim życiu Boga lub nadal poszukują Piękna Jego Miłości. Dla tradycjonalistów rozważania będą także dostępne na seminaryjnym blogu. Klerycy mają nadzieję, że te platformy staną się skutecznym medium przekazu Ewangelii i zachęcą do uczynienia z niej podstawy każdego dnia. Seminarzyści chcą, aby to było słowo, które wzajemnie uszczęśliwia, umacnia, daje nadzieję, ale też staje się źródłem osobistych pytań i refleksji nad swoją wiarą i powołaniem.

Niezależnie od tego, w jaki sposób docierają do nas dźwięki i słowa, bez wątpienia wpływają one nie tylko na nastrój, ale także na nasze zadowolenie
z przeżytego dnia. Alumni z krakowskiego seminarium mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie Słowo Boże będzie nabierało mocy w życiu młodych ludzi
i w Jego świetle będą podejmowane ważne, życiowe decyzje.

Zapraszamy do odsłuchania spotu promocyjnego!