Z głębokim żalem, a zarazem z wiarą w udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, pragniemy poinformować o śmierci pana Antoona van Vlieta, wielkiego przyjaciela i dobroczyńcy naszego seminarium. Od roku 1981 pan Antoon van Vliet wraz z żoną, panią Marią van Vliet-Molnár, organizował pomoc dla Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki powołanej przezeń fundacji „Totus Tuus”, skupiającej m. in. holenderskich katolików, krakowskie seminarium zyskało wydatne wsparcie, które pozwoliło zapewnić godne warunki dla formacji przyszłych kapłanów. Ostatnie lata życia pan Antoon van Vliet spędził w Krakowie. Wraz z małżonką wielokrotnie odwiedzał naszą wspólnotę. Przykład jego żarliwej wiary i ogromnej życzliwości budzi w nas wdzięczność i pamięć. Niech Miłosierny Bóg przyjmie Go do chwały zbawionych.

Msza pogrzebowa śp. Antoona van Vlieta w kaplicy seminaryjnej 22.12.2021 r.

Zdjęcia: diecezja.pl