W dniu 23 marca Mszę Świętą dla naszej wspólnoty seminaryjnej sprawował ks. dr Paweł Pielka – kapłan diecezji sosnowieckiej oraz wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W homilii zaznaczył on, odwołując się do przykładu ze swojego życia, że istotnym komponentem kształtującym miłość do Kościoła są doświadczenia z dzieciństwa, jak chociażby śpiew pieśni, piękno celebracji liturgicznych czy poczucie wspólnoty. Kaznodzieja podkreślił paralelność losu kapłana i Chrystusa, zwracając szczególną uwagę na aspekt pasyjności i paschalności, które się wzajemnie przenikają, a także uzupełniają. Na koniec dodał, że receptą na to, aby nie ulec zmęczeniu lub zniechęceniu – wpisanemu w element pasyjny egzystencji człowieka – jest zawierzenie się Matce Bożej, a Ona bezpiecznie poprowadzi nas ku paschalnej radości.

kleryk Mateusz Sajkowski