Wszyscy jesteśmy w drodze, ponieważ nasze życie jest obrazem podróży. Jako wierzący przyjmujemy, że w tej wędrówce ostatecznie chodzi o świętość, moją osobistą oraz moich bliźnich. Spróbujmy zatem rozważyć trzy kwestie: powołanie do świętości, przeszkody na tej drodze oraz sposoby troski o nią.Czytaj dalej

Pan Jezus sam obdarza różnymi rodzajami powołań. Hojność Boga jest tak wielka, że w powołaniu kapłańskim może On zawrzeć jeszcze inne, szczegółowe powołanie, na przykład powołanie misyjne. Kapłan jest posłany do wszystkich ludzi, do każdego człowieka, cały świat jest terenem jego posługi. Czasami Chrystus zaprasza powołanego, aby wypłynął na pełneCzytaj dalej

Pójść, czy nie pójść do seminarium? Właśnie rodzą się we mnie myśli o powołaniu kapłańskim. Często wyobrażam sobie, że i ja mógłbym być przecież księdzem, który sprawuje święte sakramenty i służy drugiemu człowiekowi. Chciałbym to robić, bo to piękne i wzniosłe powołanie. Jednak w obecnej sytuacji, gdy media donoszą oCzytaj dalej